SATEILA OY

RAKENNUTTAJAKONSULTTITOIMISTO

PALVELUMME

YHTEISTYÖLLÄ AINA RAKENTAEN

Sateila Oy:n etuna on sen asiakaslähtöisyys, joustavuus ja monipuolisuus.
Kaikki uudet toimeksiannot otetaan vastaan mieluisina haasteina, hankalia ei olekaan.
Asiakkaan kanssa toimitaan aina tiiviisti yhdessä;
tietoa jakaen, keskustelua käyden ja mielipiteitä vaihtaen.
Fyysisen rakennustyön toteuttajat ovat aina hyviksi ja luotettavaksi todettuja suomalaisia urakoitsijoita.
Mitä sovitaan, se myös tehdään!

KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT JA TALOYHTIÖT

Rakennuttajakonsulttipalveluihin kuuluu mm.:

 • Suunnittelun ohjaus
 • Urakkaohjelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen
 • Urakkakilpailujen järjestäminen
 • Urakkasopimusten laatiminen
 • Projektinjohtotehtävät rakennus- ja korjaustöiden aikana
 • Rakennus- ja korjaustöiden kustannusseuranta

RAKENNUSLIIKKEET

Rakennusliikkeille tarjottaviin palveluihin kuuluu mm.:

 • Uudisrakennuskohteiden materiaali- ja sisävärisuunnitelmien laadinta
 • Uudisrakennuskohteiden asukasmuutostyöt
 • Asukasmuutostöiden toteutuksen valvonta
 • Vastaanottotarkastukset
 • Asiantuntijakatselmukset ja -lausunnot

SISÄVÄRISUUNNITTELU JA 3D-MALLINNUS

Huolellisen ennakkosuunnittelun avulla on mahdollista saada pienemmälläkin budjetilla aikaan uudet tilat, jotka vastaavat juuri Sinun kotisi ja yrityksenne toiveita ja tarpeita.

Sisustussuunnittelun palveluihimme kuuluu mm.:

 • Tilamuutossuunnittelu
 • Sisäväri- ja sisustussuunnittelu
 • Toimitilamuutosten rakennuttaminen
 • Rakennustöiden ja toteutuksen valvonta

ASIANTUNTIJAKATSELMUKSET JA VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Valitettavan usein törmää siihen, että esimerkiksi jo suoritetun laatoitustyön tai asennetun parketin laatu aiheuttaa ristiriitaisia näkemyseroja Tilaajan ja Urakoitsijan kesken. Asiaan perehtyneen ammattilaisen lausunto ja mahdollinen sovitteluehdotus johtaa usein molemmille osapuolille sopivaan ratkaisuun.

Myös kohteen rakennustöiden valmistuessa on suositeltavaa tilata vastaanottotarkastus ulkopuoliselta puolueettomalta tarkastajalta.

REFERENSSIT

RAKENTAMISTA LAIDASTA LAITAAN

Rakentamisen toimiala on hyvin laaja. On uudis- ja korjausrakentamista, ja kaikkea siltä väliltä.
Osa toimijoista on keskittynyt vain suunnitteluun, osa putki- ja sähkötöihin ja osa itse talonrakentamiseen.
Useimmiten kuitenkin eri toimialat toimivat yhdessä ja sen saman projektin ääressä.
Tärkeintä onkin yhdistää eri osa-alueet ja toimijat niin, että aikataulut ja toteutus kohtaavat oikea-aikaisesti.

MONESSA ”CEISSISSÄ” MUKANA

 • Uudisrakennuskohteiden huoneistokohtaiset muutostyöt
 • Sisäilmaongelmien korjaustyöt
 • Vesivuotovaurioiden korjaustöt
 • Liikuntahallien saneeraustyöt
 • Taloyhtiöiden linjasaneeraukset
 • Taloyhtiöiden julkisivusaneeraukset
 • Asuinhuoneistojen ja toimitilojen tilamuutos- ja värisuunnittelut
 • Asuinhuoneistojen ja toimitilojen vastaanottotarkastukset
 • Korjaustöiden kustannusseuranta ja taloudelliset loppuselvitykset

Mihin tahansa rakennusprojektiisi haet aidosti kiinnostunutta yhteistyökumppania, ota yhteyttä!

SATEILA OY

LUOTETTAVA KUMPPANI RAKENTAMISEEN

Sateila Oy on monipuolista palvelua tarjoava rakennuttajakonsulttitoimisto, toimialana talonrakentaminen.
Asiakkaita ovat kiinteistönomistajat, rakennusliikkeet, taloyhtiöt sekä julkinen sektori.
Toiminnan lähtökohtana on aina asiakas.
Asiakkaan aito kuuntelu, tarpeisiin sopivien ratkaisujen löytäminen ja kustannustehokas toteutus ovatkin peruspilareita jokaiselle projektillemme.

Sari Sateila

Yrittäjä, RI
P. 040 7748 184
sari@sateila.com

 

 

 • Sateila Oy
 • PL 219
 • 33101 Tampere
 • Puh. 040 7748 184
 • Y-tunnus 2453874-5
 • Sateila Oy
 • PL 219
 • 33101 Tampere
 • Puh. 040 7748 184
 • Y-tunnus 2453874-5